Communicatie

Persoonlijk contact

Uw kind brengt een groot deel van zijn/haar vrije tijd bij ons door. Wij willen dat u en uw kind een goed gevoel hebben bij onze BSO. Daarom vinden wij persoonlijk contact met u als ouder ontzettend belangrijk.

Rondleiding 

Voorafgaand of direct na inschrijving krijgen ouders een rondleiding op onze locatie. Zo zien zij de ruimtes waar hun kind zal verblijven en krijgen zij uitgebreide informatie over bijvoorbeeld ons pedagogisch beleid. Door volledig transparant te zijn over onze dienstverlening en hen een inkijkje te geven in onze dagelijkse praktijk, hopen wij ouders te helpen bij het maken van een zorgvuldig overwogen keuze voor opvang van hun kind.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de plaatsing van uw kind nodigen wij u uit voor een intake. Wij voorzien u van praktische informatie over de opvang en u heeft de gelegenheid al uw vragen te stellen. Wij nemen bijzonderheden rondom uw kind door, zoals allergieën, ziekten, medicijngebruik et cetera. Ook sturen wij u tijdig een mail met belangrijke informatie, zoals de namen en foto’s van de pedagogisch medewerkers die uw kind ophalen van school en een foto van de vaste standplaats op het schoolplein.

Ouder login

Direct na plaatsing van uw kind ontvangt u accountgegevens voor de ouder login op onze website. Daar vindt u alle informatie die u als ouder nodig heeft, zoals protocollen rondom wennen, ziekte en ruildagen. Ook vindt u daar belangrijke mededelingen en actualiteiten, zoals foto’s van uitstapjes en dergelijken. Naast deze online informatietool, hebben wij ook het mededelingenbord en staat onze deur altijd open voor vragen en opmerkingen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Heeft u een vraag, opmerking of klacht? Spreek de pedagogisch medewerker er gerust op aan of loop even binnen bij ons kantoor. U kunt ons ook bereiken op 020-6595071 of via info@kdvdewildenhorst.nl