Dagindeling

Dagindeling schoolweken
Wij halen de kinderen van de Rietveldschool en de Oranje Nassauschool op met eigen busjes van de BSO. Een pedagogisch medewerker van BSO De Wildenhorst wacht de kinderen op, op een vaste plek van het schoolplein. Wij werken met een vast team en dragen herkenbare kleding.

Bij aankomst op de BSO kunnen de kinderen even vrij spelen. Daarna gaan we gezellig met een groep aan tafel om wat fruit, groenten en crackers te eten en iets te drinken. Tijdens dit tafelmoment is er ook ruimte om met elkaar te praten over de schooldag, andere gebeurtenissen en het programma van de dag.

Rond 15.30 uur starten wij met de activiteiten en/ of kunnen de kinderen vrij spelen. Een aantal dagen in de week komt er een sportdocent die sport- en spelactiviteiten aanbiedt. De kinderen die daar zin in hebben kunnen daaraan meedoen. Wij proberen de kinderen enthousiast te maken, maar meedoen is niet verplicht. Er worden ook regelmatig minicursussen aangeboden.

Tot 18:30 uur kunt u uw kind ophalen.

Op woensdag- en vrijdagmiddagen is een deel van de kinderen eerder uit school. Wij eten dan samen met de kinderen een broodje. De extra tijd die wij op deze dagen hebben, besteden wij vaak aan gezellige knutsel-, kook- of bakactiviteiten. De kinderen mogen hun eigen creaties dan vaak ook nuttigen.

Dagindeling vakantieweken
In de vakantieweken zijn de kinderen vanaf 7.30 uur welkom. Rond 10.00 uur is er een eet- en drinkmoment en tijd om even te bespreken wat het plan voor de dag is. Wat is het aanbod en wie gaat wat doen? Vervolgens kunnen zij deelnemen aan een ochtendactiviteit of vrij spelen, zowel binnen als buiten. Rond 12.30 uur lunchen wij gezamenlijk, waarna de kinderen aan de middagactiviteit kunnen beginnen. Rond 15:00/15:30 uur gaan wij weer aan tafel om gezamenlijk fruit en een cracker te eten en iets te drinken. De kinderen mogen altijd om drinken vragen, naast diksap zal er ook water, water met diverse smaakjes (bijvoorbeeld met aardbei, komkommer of citroen) of thee aangeboden worden. Tot slot bieden we een tweede middagactiviteit aan of kunnen de kinderen weer vrij spelen.

Om de kinderen een echt vakantiegevoel mee te geven werken we met themaweken, waaraan wij ook regelmatig uitstapjes koppelen. Wij gaan bijvoorbeeld naar het bos, musea, de bioscoop, een speelparadijs, etc.

Studiedagen
Op studiedagen is er altijd de mogelijkheid om in plaats van een middag, de hele dag opvang af te nemen. Deze extra ochtenden zijn niet bij de maandprijs inbegrepen, maar zullen later worden gefactureerd. In verband met het plannen van personeel en eventuele uitjes is het belangrijk dat u uw kind hier tijdig voor inschrijft.

Meer weten?
Ouders kunnen ons pedagogisch werkplan voor de groep van hun kind downloaden. Dit werkplan bevat uitgebreide informatie over de dagindeling, de werkbeschrijving en onze invulling van de drie-uursregeling en het vier-ogenbeleid. Heeft u vragen of opmerkingen? Spreek de pedagogisch medewerkers gerust aan of neem contact op met ons kantoor.