Pedagogisch beleid

Kinderopvang De Wildenhorst is een professionele organisatie voor kinderopvang, opgericht in 1994. Wij zijn ingeschreven in het landelijk register kinderopvang en aangesloten bij de brancheorganisatie Kinderopvang. In de loop der jaren heeft Kinderopvang De Wildenhorst een eigen visie op kinderopvang en op de verzorging van kinderen ontwikkeld. Het aanbieden van constante kwaliteit hanteren wij als belangrijke norm.

In het verlengde van de kinderopvang van 0-4 jaar en vanuit de toenemende vraag van ouders, zijn wij in mei 2011 met onze buitenschoolse opvang gestart. De zoektocht naar een geschikte locatie heeft enige tijd geduurd, maar uiteindelijk is er in het complex waar het kinderdagverblijf zich bevindt, ruimte gecreëerd voor de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.

Het pedagogisch beleidsplan is een integraal onderdeel van ons kwaliteitsmanagementsysteem. In onze communicatiestructuur is het pedagogisch werkplan als agendapunt opgenomen tijdens het teamoverleg. Tijdens de vergadering kunnen er afspraken zijn gemaakt, die veranderingen met zich meebrengen voor het pedagogisch beleidsplan en/ of werkplan. Hierdoor wordt het een dynamisch proces dat ons leert continu na te denken over het hoe en waarom van ons handelen.

Meer weten?
Log in via onze ouderlogin om ons volledige pedagogische beleid te lezen of neem contact met ons op. Wij zijn van harte bereid uw vragen te beantwoorden.